Bưu chính chuyển phát

Tài chính bưu chính

THU HỘ – CHI HỘ

Tháng Tư 5, 2020 0

Là dịch vụ cho phép khách hàng nộp tiền phí bảo hiểm, vay trả góp, tiền điện, nước, cước điện thoại, tiền đặt chỗ, mua […]

BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ PTI

Tháng Tư 4, 2020 0

Là dịch vụ giới thiệu, chào bán bảo hiểm, thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm thông qua mạng lưới bưu cục, điểm […]

TIẾT KIỆM BƯU ĐIỆN

Tháng Tư 4, 2020 0

Dịch vụ tiết kiệm Bưu điện được cung cấp trên mạng lưới Bưu chính đã đáp ứng được nhu cầu gửi tiền tiết kiệm của […]

Phân phối truyền thông

TRUYỀN THÔNG, QUẢNG CÁO

Tháng Tư 4, 2020 0

Truyền thông quảng cáo qua các xuất bản phẩm, hệ thống truyền thông quảng cáo ngoài trời, tại các bưu cục, trên các phương tiện […]

DỊCH VỤ PHÂN PHỐI HÀNG HOÁ

Tháng Tư 4, 2020 0

Kinh doanh các ngành hàng về thiết bị đầu cuối (Truyền hình, Di động); hàng tiêu dùng nhanh; ấn bản xuất bản phẩm. Phạm vi […]