Dịch Vụ Hành Chính Công
Cập nhật:05/04/2010

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG QUA WEBSITE:

www.binhduong.vnpost.vn  hoặc  www.bhxh.vnpost.vn/binhduong 
 

1. DỊCH VỤ CUNG CẤP

a. Tiếp nhận hồ sơ tại điểm giao dịch Bưu điện, tại địa chỉ.

b. Trả hồ sơ tại địa chỉ.

c. Tiếp nhận hồ sơ và trả hồ sơ tại địa chỉ.

2. GIÁ CƯỚC

Nội tỉnh

Liên tỉnh

Nội huyện/thị xã/ thành phố

Liên huyện/thị xã/ thành phố

Cước chính 1 chiều

26.000

30.000

31.000

Cước chính 2 chiều

52.000

60.000

62.000

Phí thu hộ lệ phí

Mức cước (đồng)

Dưới 500.000 đồng

8.000 đồng

Từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng

20.000 đồng

Trên 2.000.000 đồng

1% số tiền thu hộ

3. CHỈ TIÊU THỜI GIAN

- Đối với chuyển phát HS và kết quả TTHC trong phạm vị nội Huyện/TX/TP: tối đa 1 ngày

- Đối với chuyển phát HS và kết quả TTHC liên huyện, thị xã, thành phố: tối đa 2 ngày

- Đối với chuyển phát HS và kết quả TTHC liên tỉnh: phát tối đa 3 ngày.

Chỉ tiêu thời gian được tính khi bưu điện tiếp nhận đầy đủ hồ sơ chuyển đến cơ quan giải quyết thủ tục hành chính và chiều ngược lại đến địa chỉ người dân, doanh nghiệp (không bao gồm thời gian giải quyết thủ tục của cơ quan hành chính).

Chỉ tiêu thời gian không bao gồm ngày nhận gởi, không bao gồm ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ.

4. HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ

a. Tại các điểm giao dịch Bưu điện.

b.Đăng ký thông qua website của Bưu điện:

§ www.binhduong.vnpost.vn

§ www.bhxh.vnpost.vn/binhduong

c. Tại quầy 1 cửa của các cơ quan hành chính công

5. DANH MỤC THỦ TỤC TIẾP NHÂN QUA BƯU ĐIỆN

A. CẤP TỈNH

SỞ NỘI VỤ

1

1

Tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề

2

2

Tặng Cờ thi đua cấp tỉnh thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

3

3

Thủ tục thi tuyển (hoặc xét tuyển) viên chức

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

4

1

Báo cáo tình hình cung cấp dịch vụ viễn thông Internet

5

2

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

6

3

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

7

4

Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

SỞ XÂY DỰNG

8

1

Tiếp nhận công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

9

1

Thủ tục báo cáo nhu cầu lao động nước ngoài

10

2

Thủ tục báo cáo thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

11

3

Thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

12

4

Thủ tục gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp

SỞ Y TẾ

13

1

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền sở Y tế

14

2

Cấp giấy tiếp nhân bản công bố hợp quy đối với sản phẩm có qui chuẩn kỹ thuật dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm (bên thứ nhất) thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

15

3

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014

16

4

Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 1, 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014

17

5

Cấp giấy chứng nhận “Thực hành tốt bảo quản thuốc” (GSP) (trừ những cơ sở làm dịch vụ bảo quản thuốc thuộc thẩm quyền của Cục Quản lý dược)

18

6

Cấp lại giấy chứng nhận “Thực hành tốt bảo quản thuốc” (GSP) (trừ những cơ sở làm dịch vụ bảo quản thuốc thuộc thẩm quyền của Cục Quản lý dược)

19

7

Cấp giấy chứng nhận “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP)

20

8

Cấp lại giấy chứng nhận “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP)

21

9

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký hành nghề dược

22

10

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược (do bị mất, rách nát, thay đổi thông tin cá nhân, hết hạn hiệu lực) cho cá nhân đăng ký hành nghề dược

SỞ TƯ PHÁP

23

1

Thủ tục cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp số 1, số 2 cho cá nhân

24

2

Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội

25

3

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

26

1

Đổi giấy phép lái xe do ngành GTVT cấp

27

2

Cấp phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải bằng xe buýt

28

3

Cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

29

4

Cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với trường hợp bị hư hỏng, hết hạn, bị mất hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung của giấy phép

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

30

1

Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông

31

2

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

32

1

Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

33

2

Thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết

34

3

Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

35

4

Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH

36

5

Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH

37

6

Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác

SỞ CÔNG THƯƠNG

38

1

Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

39

2

Thông báo thực hiện khuyến mại

40

3

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP VSIP

41

1

Cấp giấy phép lao động đối với người nước ngoài

42

2

Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc cho nhà thầu

43

3

Cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài trường hợp Giấy phép lao động hết hạn

44

4

Cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài trường hợp Giấy phép lao động bị mất, bị hủy hoặc thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động

45

5

Đăng ký nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

46

6

Đăng ký thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

47

7

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp GPLĐ

48

8

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

49

9

Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

50

10

Xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường

51

11

Thẩm định, phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết

52

12

Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

53

13

Kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG

54

1

Cấp giấy phép lao động đối với người nước ngoài

55

2

Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc cho nhà thầu

56

3

Cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài trường hợp Giấy phép lao động hết hạn

57

4

Cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài trường hợp Giấy phép lao động bị mất, bị hủy hoặc thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động

58

5

Đăng ký nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

59

6

Đăng ký thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

60

7

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp GPLĐ

61

8

Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

62

9

Xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường

63

10

Thẩm định, phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết

64

11

Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

65

12

Xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

66

1

Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y)

67

2

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trongsản xuất kinh doanh, sơ chế, chế biến nông sản

68

3

Quy trình Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

69

1

Đăng ký thành lập doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

70

2

Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

71

3

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

72

4

Thông báo mẫu con dấu (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

73

5

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

74

6

Thông báo tạm ngừng kinh doanh

SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

75

1

Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế.

76

2

Thủ tục Cấp Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng thép nhập khẩu.

SỞ VĂN HÓA THỂ THAO DU LỊCH

77

1

Tiếp nhận hồ sơ thông báo quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn

78

2

Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

B. CẤP HUYỆN

79

1

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

80

2

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

81

3

Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ

82

4

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

83

5

Cấp bản sao văn bằng từ sổ gốc

84

6

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

85

7

Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

86

8

Thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp.

87

9

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch tại UBND cấp huyện

88

10

Gia hạn giấy phép xây dựng

89

11

Cấp giấy phép kinh doanh karaoke cho cá nhân

C. CẤP XÃ

90

1

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục                                

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP CỤC HẢI QUAN

91

1

Thủ tục gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt theo điều 31 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013.

92

2

Thủ tục nộp dần tiền thuế nợ theo khỏan 25 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 sử đổi bổ sung một số điều về Luật thuế; Điều 39 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013; Khỏan 7 Điều 5 Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 và Điều 134 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính đối với số tiền thuế nợ phát sinh tại 02 Chi cục HQ trở lê thuộc 01 Cục.

93

3

Đăng ký danh mục hành hóa xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế.

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP CHI CỤC HẢI QUAN

94

4

Thủ tục nộp dần tiền thuế nợ theo khỏan 25 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 sử đổi bổ sung một số điều về Luật thuế; Điều 39 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013; Khỏan 7 Điều 5 Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 và Điều 134 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính đối với số tiền thuế nợ phát sinh tại 02 Chi cục HQ trở lê thuộc 01 Cục.

95

5

Thủ tục gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 31 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013, được sữa đổi bổ sung tại khoản 8 Điều 5 Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ.

96

6

Xét giảm thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bị hư hỏng, mất mát trong quá trình giám sát của cơ quan Hải quan.

97

7

Thủ tục hoàn thuế đối với các trường hợp được hoàn thuế, không thu thuế theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.S


6. DANH SÁCH ĐIỂM BƯU CỤC, VHX TIẾP NHẬN HỒ SƠ TTHC

STT

Điểm giao dịch

Điện thoại

THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT

1

Bưu điện Thủ Dầu Một

3,822,125

2

Bưu cục Tương Bình Hiệp

3,829,749

3

Bưu cục Phú Cường

3,848,300

4

Bưu cục TTHC

3,823,200

5

Bưu cục Phú Thọ

3,815,915

6

Bưu cục Phú Mỹ

3,815,916

7

Hệ 1 (trong TTHC)

3,822,853

8

BĐVHX Hòa Phú

3,839,232

9

BĐVHX Tân An

3,830,430

THUẬN AN

1

Bưu điện Thuận An

3,759,990

2

Bưu cục Bình Chuẩn

3,788,009

3

Bưu cục Bình Chuẩn 2

3,720,567

4

Bưu cục Đồng An

3,782,600

5

Bưu cục KCN Vsip

3,782,500

6

Bưu cục An Phú

3,740,000

7

Bưu cục Thuận Giao

3,718,222

DĨ AN

1

Bưu điện Dĩ An

3,795,616

2

Bưu cục Bình An

3,781,111

3

Bưu cục Tân Đông Hiệp

3,728,880

4

Bưu cục Sóng Thần

3,790,100

5

Bưu cục Bình Minh

3,736,420

6

Bưu cục Tân Bình

3,738,000

7

BĐVHX Tân Đông Hiệp

3,729,100

8

BĐVHX An Bình

3,737,771

9

BĐVHX Bình An

3,749,333

BẾN CÁT

1

Bưu điện Bến Cát

3,558,646

2

Bưu cục KCN Mỹ Phước

3,566,990

3

Bưu cục KCN Mỹ Phước 2

3,595,858

4

Bưu cục KCN Mỹ Phước 3

3,577,757

5

Bưu cục Phú An

3,562,200

6

Bưu cục Chánh Phú Hòa

3,562,580

7

Bưu cục Sở Sao

3,560,999

8

BĐVHX An Tây

3,578,301

9

BĐVHX Hòa Lợi

3,511,188

TÂN UYÊN

1

Bưu điện Tân Uyên

3,656,900

2

Bưu cục Khánh Bình

3,652,440

3

Bưu cục Tân Phước Khánh

3,659,611

4

Bưu cục Tân Ba

3,658,700

5

Bưu cục Tân Vĩnh Hiệp

3,631,399

6

Bưu cục Hội Nghĩa

3,648,099

7

BĐVHX Khánh Bình

3,610,330

8

BĐVHX Vĩnh Tân

3,839,051

BẮC TÂN UYÊN

1

Bưu điện Bắc Tân Uyên

3,683,386

2

Bưu cục Bình Mỹ

3,684,500

3

Bưu cục Lạc An

3,656,195

4

BĐVHX Đất Cuốc

5

BĐVHX Tân Định

3,682,407

6

BĐVHX Thường Tân

3,656,898

PHÚ GIÁO

1

Bưu điện Phú Giáo

3,672,711

2

Bưu cục An Bình

3,688,000

3

Bưu cục Phước Hòa

3,657,189

4

BĐVHX Tân Long

3,660,345

DẦU TIẾNG

1

Bưu điện Dầu Tiếng

3,561,333

2

Bưu cục Long Hòa

3,562,000

3

Bưu cục Minh Hòa

3,545,000

4

Bưu cục Thanh Tuyền

3,562,310

5

Bưu cục An Lập

3,592,202

6

Bưu cục Minh Tân

3,545,580

7

BĐVHX Định Hiệp

3,561,222

8

BĐVHX Long Tân

3,590,055

9

BĐVHX Long Hòa

3,570,200

10

BĐVHX Minh Thạnh

3,545,680

11

BĐVHX Thanh An

3,530,029

BÀU BÀNG

1

Bưu điện Bàu Bàng

3,563,999

2

Bưu cục Hưng Hòa

3,563,500

3

Bưu cục Lai Uyên

3,562,800

4

Bưu cục Long Nguyên

3,590,000

5

BĐVHX Tân Hưng

3,563,670

6

BĐVHX Trừ Văn Thố

3,552,439

7

BĐVHX Cây Trường

3,586,879

Tin tức
DANH SÁCH ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU VÀ TRƠ CÂP BHXH
DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU VÀ TRỢ CẤP BHXH (Đính kèm phụ lục hợp đồng số Số: ……./BHXHBD/BĐBD ngày ...
Bưu điện Bình Dương tổ chức hội nghị BHHS năm học 2019-2020
Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các phòng giáo dục, ông Lê Nguyễn Thanh Tú- Giám đốc công ty Bảo hiểm Bưu điện Bình Dương, bà Lê Thị Kim ...
Thông tin cần biết khi tham gia BHXH tự nguyện
1. Đối tượng:  Đăng ký tư vấn dịch vụ BHXH tự nguyện - Công dân Việt Nam trong độ tuổi lao động không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. - ...
Bưu điện Bình Dương tổ chức cấp đổi giấy phép lái xe
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân hoàn thành việc đổigiấy phép lái xe (GPLX)từ thẻ giấy qua thẻ vật liệu Pet trước ngày 31/12/2020 theo ...
Dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính các cấp qua bưu điện
Dịch vụ tiếp nhận 1. DỊCH VỤ CUNG CẤP a. Tiếp nhận hồ sơ tại điểm giao dịch Bưu điện, tại địa chỉ. b. Trả kết quả giải quyết TTHC tại địa chỉ. c. Tiếp nhận hồ sơ và ...
Quảng cáo