Hội nghị sơ kết điểm bưu điện văn hóa xã 6 tháng đầu năm 2015
Cập nhật:04/08/2015

Bưu điện Bình Dương tổ chức hội nghị sơ kết điểm bưu điện văn hóa xã 6 tháng đầu năm 2015.

Ngày 27/7/2015, Bưu điện Bình Dương đã tổ chức Hội nghị sơ kết điểm Bưu điện Văn hóa xã 6 tháng đầu năm 2015. Tại Hội nghị Đ/c Lê Thị Kim Phường - Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh chủ trì, cùng các Phòng ban chức năng, Lãnh đạo các đơn vị, Trưởng các bưu cục trực tiếp quản lý và 32 điểm Bưu điện VHX cùng tham dự;Năm 2015 thực hiện theo sự chỉ đạo của Tổng Công ty, Bưu điện tỉnh Bình Dương tiếp tục triển khai đổi mới hoạt động tại các điểm Bưu điện VHX trong đó đặc biệt chú trọng công tác đào tạo, đẩy mạnh kinh doanh các dịch vụ tại điểm BĐVHX thông qua các cơ chế kinh doanh, hỗ trợ tổ chức các đợt ra quân bán hàng;Trong 6 tháng đầu năm 2015 tổng doanh thu phát sinh là 3.596.000.000 đồng, doanh thu bình quân 1 điểm là 18.729.000 đồng/điểm/tháng. Với kết quả đó Bưu điện Bình Dương đã tổ chức khen thưởng 6 điểm có doanh thu cao nhất, 3 điểm có thu nhập cao nhất, 6 điểm phát triển các dịch vụ Chuyển tiền, Bảo hiểm PTI, Hàng hóa BT, Sim bông sen, Bưu chính chuyển phát tốt nhất. Điển hình Bưu điện VHX Tân An được Bưu điện Bình Dương tuyên dương xuất sắc trước Hội nghị, với doanh thu phát sinh trong 6 tháng là 338.261.000 đồng, doanh thu bình quân là 56.376.000 đồng/tháng đã hoàn thành vượt kế hoạch Bưu điện tỉnh giao, đạt 158%;Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Lê Thị Kim Phường – Phó Giám đốc BĐT đã ghi nhận những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2015 và chỉ đạo các phòng ban chức năng tăng cường xây dựng các cơ chế thu hút, phát động các chương trình thi đua 6 tháng cuối năm, các đơn vị trực thuộc tiếp tục quan tâm hỗ trợ và nhắc nhở các điểm BĐVHX ra sức phấn đấu để hoàn thành kế hoạch năm 2015 do Bưu điện tỉnh giao.

Nguồn: Lê Chí Thiện
Các tin đã đưa:
PHÁT TRONG NGÀY HẸN GIỜ
TÀI CHÍNH BƯU CHÍNH
TRUYỀN HÌNH AN VIÊN
DỊCH VỤ BÁN LẺ
BƯU CHÍNH CHUYỂN PHÁT
HẬU CẦN BƯU CHÍNH
VIỄN THÔNG - CNTT
PHÁT HÀNH BÁO CHÍ
CUNG CẤP SÁCH GIÁO KHOA
Quảng cáo
Dịch vụ quà tặng.