Hội nghị báo cáo tổng kết năm 2012 và phương hướng kế hoạch năm 2013
Cập nhật:24/01/2013

Hội nghị BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2012 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2013 Bưu điện tỉnh Bình Dương.

 

Ngày 24/01/2013, Bưu Điện tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2012 và PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2013. Đồng chí Nguyễn Quang Tuyến giám đốc sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bình Dương; đồng chí Phạm Anh Tuấn Phụ trách Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu Điện Việt Nam dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị đã đánh giá tình hình hoạt động và kết quả SXKD của Bưu Điện tỉnh năm 2012. Theo đó năm 2012 Bưu điện tỉnh Bình Dương đã đạt kết quả như sau:

Tổng doanh thu phát sinh: ước thực hiện 140 tỷ 943 triệu đồng, đạt 102,11 % kế hoạch (kế hoạch năm là 138 tỷ 028 triệu đồng), tăng trưởng 15,52 % so thực hiện năm 2011.

Tổng doanh thu tính lương: ước thực hiện 79 tỷ 282 triệu đồng, đạt 101,57% kế hoạch (kế hoạch năm là 78 tỷ 057 triệu đồng), tăng trưởng 13,37% so thực hiện năm 2011.

Tổng chi phí: ước thực hiện 123 tỷ 818 triệu đồng, đạt 103,55% kế hoạch (kế hoạch năm là 119 tỷ 566 triệu đồng), tăng 13,83% so thực hiện 2011(thực hiện 2011 là 108 tỷ 775 triệu đồng).

Chênh lệch thu chi: ước thực hiện đạt 4 tỷ 312 triệu, đạt 82,65% kế hoạch (kế hoạch năm là 5 tỷ 217 triệu đồng), bằng 192,67% so thực hiện năm 2011(thực hiện 2011 là 2 tỷ 238 triệu đồng).

Thu nhập CBCNV bình quân 6.000.000 đồng/người/tháng, bằng với năm 2011.

NSLĐ bình quân: đạt 195 triệu đồng/người/năm, tăng 10,2 % so với năm 2011 (177 triệu đồng/người/năm).

Nộp ngân sách địa phương: ước thực hiện cả năm là 7 tỷ đồng, tăng 7,8 % so với năm 2011.

Nộp Tổng công ty: ước thực hiện cả năm là 26,594 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 100% kế hoạch, đạt 124% so với năm 2011.


Với thành tích đạt được trong năm qua, Bưu Điện tỉnh đã được Bộ Thông tin Truyền thông tặng Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc, dẫn đầu trong phong trào thi đua”.

Thay mặt cho Lãnh đạo Tổng Công ty, đồng chí Phạm Anh Tuấn ghi nhận và biểu dương những cố gắng và kết quả của CBCNV Bưu Điện tỉnh Bình Dương trong những năm qua. Đồng chí cũng thông tin đến toàn thể CBCNV Bưu Điện tỉnh về những định hướng trong hoạt động SXKD của Tổng Công ty trong năm 2013 - năm đầu tiên Bưu Điện Việt Nam
hoạt động độc lập, vận hành theo mô hình mới.


Tại Hội nghị, Đảng ủy, chuyên môn, Công đoàn Bưu Điện Bình Dương đã trao các giải khen thưởng thành tích thi đua trong sản xuất kinh doanh cho các đơn vị và cá nhân đạt thành tích cao trong năm 2012 và cũng đề ra mục tiêu, phương hướng hoạt động và những giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD năm 2013; đồng thời phát động phong trào thi đua năm 2013 đến toàn thể CBCNV Bưu Điện tỉnh.

Nguồn: Đặng Minh Toàn
Các tin đã đưa:
PHÁT TRONG NGÀY HẸN GIỜ
TÀI CHÍNH BƯU CHÍNH
TRUYỀN HÌNH AN VIÊN
DỊCH VỤ BÁN LẺ
BƯU CHÍNH CHUYỂN PHÁT
HẬU CẦN BƯU CHÍNH
VIỄN THÔNG - CNTT
PHÁT HÀNH BÁO CHÍ
CUNG CẤP SÁCH GIÁO KHOA
Quảng cáo
Dịch vụ quà tặng.