DANH SÁCH ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU VÀ TRƠ CÂP BHXH
Cập nhật:01/11/2019

DANH SÁCH ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU VÀ TRƠ CÂP BHXH

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU VÀ TRỢ CẤP BHXH

(Đính kèm phụ lục hợp đồng số Số: ……./BHXHBD/BĐBD ngày 28/8/2019)

TT

Tên phường/xã

Tên Điểm chi trả

Địa chỉ đặt điểm chi trả/Tầng

1

Thái Hòa

Bưu Cục Tân Ba

Phường Thái Hòa, Tân Uyên, Bình Dương

2

Thạnh Phước

BĐVHX Thạnh Phước

Phường Thạnh Phước, Tân Uyên, Bình Dương

3

Thạnh Hội

BĐVHX Thạnh Hội

Xã Thạnh Hội, Tân Uyên, Bình Dương

4

Uyên Hưng

Bưu điện Tân Uyên

Phường Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương

5

Bạch Đằng

BĐVHX Bạch Đằng

Xã Bạch Đằng, Tân Uyên, Bình Dương

6

Vĩnh Tân

BĐVHX Vĩnh Tân

Xã Vĩnh Tân, Tân Uyên, Bình Dương

7

Tân Phước Khánh

Bưu Cục Tân Phước Khánh

Phường Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương

8

Phú Chánh

UBND xã Phú Chánh

Xã Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương

9

Tân Vĩnh Hiệp

Bưu Cục Tân Vĩnh Hiệp

Xã Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương

10

Khánh Bình

BĐVHX Khánh Bình

Phường Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương

11

Hội Nghĩa

Bưu Cục Hội Nghĩa

Xã Hội Nghĩa, Tân Uyên, Bình Dương

12

Tân Hiệp

UBND Tân Hiệp

Phường Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương

13

PHƯỜNG AN THẠNH

PHƯỜNG AN THẠNH

phường an thạnh, thuận an, bình dương

14

PHƯỜNG LÁI THIÊU

Bưu điện Thuận An

phường lái thiêu, thuận an, bình dương

15

PHƯỜNG BÌNH CHUẨN

Bưu cục Bình Chuẩn

phường bình chuẩn, thuận an, bình dương

16

PHƯỜNG THUẬN GIAO

Bưu cục Thuận Giao

phường thuận giao, thuận an, bình dương

17

PHƯỜNG AN PHÚ

Bưu cục An Phú

phường an phú, thuận an, bình dương

18

PHƯỜNG HƯNG ĐỊNH

PHƯỜNG HƯNG ĐỊNH

phường hưng định, thuận an, bình dương

19

XÃ AN SƠN

BĐVHX An Sơn

xã an sơn, thuận an, bình dương

20

PHƯỜNG BÌNH NHÂM

PHƯỜNG BÌNH NHÂM

phường bình nhâm, thuận an, bình dương

21

PHƯỜNG BINH HOÀ

Bưu cục Đồng An

phường binh hoà, thuận an, bình dương

Bưu cục Vsip

phường bình hoà, thuận an, bình dương

22

PHƯỜNG VĨNH PHÚ

PHƯỜNG VĨNH PHÚ

phường vĩnh phú, thuận an, bình dương

23

ĐẤT CUỐC

BĐVHX ĐẤT CUỐC

Ấp Tân Lợi, Đất Cuốc Bắc Tân Uyên, Bình Dương

24

TÂN THÀNH

Bưu điện BẮC TÂN UYÊN

khu phố 2,tân thành, bắc tân uyên, bình dương

25

TÂN ĐỊNH

BĐVHX TÂN ĐỊNH

Ấp Cây Chanh, Tân Định, Bắc Tân Uyên, Bình Dương

26

TÂN LẬP

BĐVHX TÂN LẬP

Ấp 4, Tân Lập, Bắc Tân Uyên, Bình Dương

27

BÌNH MỸ

Bưu Cục BÌNH MỸ

ấp đồng sặc, bình mỹ, bắc tân uyên, bình dương

28

TÂN BÌNH

BĐVHX TÂN BÌNH

ấp 1, tân bình, bắc tân uyên, bình dương

29

TÂN MỸ

UBND XÃ TÂN MỸ

ấp 3, tân mỹ, bắc tân uyên, bình dương

30

THƯỜNG TÂN

BĐVHX THƯỜNG TÂN

ấp 3, thường tân, bắc tân uyên, bình dương

31

LẠC AN

Bưu Cục LẠC AN

ấp 3, lạc an, bắc tân uyên, bình dương

32

HIẾU LIÊM

BĐVHX HIẾU LIÊM

ấp cây dâu, hiếu liêm, bắc tân uyên, bình dương

33

Phường Mỹ Phước

Bưu Cục KCN Mỹ Phước

kcn mỹ phước 1, bến cát, bình dương

Bưu điện Bến Cát

tx bến cát, bình dương

34

Phường Chánh Phú Hòa

Bưu Cục Chánh Phú Hòa

p chánh phú hòa, bến cát, bình dương

35

Xã Phú An

UBND Phú An

xã phú an, bến cát, bình dương

36

Phường Thới Hòa

Bưu Cục Mỹ Phước 3

p thới hòa, bến cát, bình dương

37

Phường An Điền

BĐVHX An Điền

xã an điền, bến cát, bình dương

38


Xã An Tây

BĐVHX An Tây

xã an tây, bến cát, bình dương

39

Phường Tân Định

Bưu Cục Sở Sao

p tân định, bến cát, bình dương

40

Phường Hòa Lợi

BĐVHX Hòa Lợi

p hòa lợi, bến cát, bình dương

41

TRỪ VĂN THỐ

BĐVHX TRỪ VĂN THỐ

ql13, xã trừ văn thố , bàu bàng , bình dương

42

CÂY TRƯỜNG

BĐVHX CÂY TRƯỜNG

xã cây trường , bàu bàng , bình dương

43

LAI UYÊN

LAI UYÊN

tt lai uyên , bàu bàng , bình dương

44

HƯNG HÒA

HƯNG HÒA

xã hưng hòa , bàu bàng , bình dương

45

LONG NGUYÊN

LONG NGUYÊN

xã long nguyên , bàu bàng , bình dương

46

TÂN HƯNG

TÂN HƯNG

xã tân hưng , bàu bàng , bình dương

47

LAI HƯNG

UBND XÃ LAI HƯNG

xã lai hưng , bàu bàng , bình dương

48

PHÚ HÒA

BƯU CỤC THỦ DẦU MỘT

324 đlbình dương phú hòa tdm bình dương

49

HIỆP THÀNH

BƯU CỤC THỦ DẦU MỘT

324 đlbình dương phú hòa tdm bình dương

50

CHÁNH NGHĨA

BƯU CỤC PHÚ THỌ

số 479, đường 30/4, p.phú thọ, tp tdm, bình dương

51

PHÚ CƯỜNG

BƯU CỤC PHÚ CƯỜNG

số 10, đinh bộ lĩnh, p.phú cường,tp tdm, bình dương

52

PHÚ LỢI

Trường Đại Học Mở HCM

68 lê thị trung, p.phú lợi,tp.tdm, bình dương

53

PHÚ THỌ

UBND PHÚ THỌ

số 1, đường lê hồng phong,p.phú thọ, tp tdm, bình dương

54

ĐỊNH HÒA

BƯU CỤC SỞ SAO

khu 1, phường tân định, tx. bến cát,tp tdm, bình dương

55

HIỆP AN

BƯU CỤC TƯƠNG BÌNH HIỆP

đường lê chí dân, p.tương bình hiệp, tp tdm bình dương

56

TƯƠNG BÌNH HIỆP

BƯU CỤC TƯƠNG BÌNH HIỆP

đường lê chí dân, p.tương bình hiệp, tp tdm bình dương

57

CHÁNH MỸ

TRUNG TÂM Y TẾ XÃ
CHÁNH MỸ

273 huỳnh văn cù k7 chánh lộc, p.chánh mỹ, tdm bình dương

58

PHÚ MỸ

UBND PHÚ MỸ

khu 4 đường huỳnh văn lũy, p.phú mỹ tp tdm bình dương

59

HÒA PHÚ

BƯU CỤC TRUNG TÂM HÀNH CHÁNH

đường tạo lực 5, p.hòa phú, tp tdm bình dương

60

PHÚ TÂN

UBND PHÚ TÂN

đường nb4 k1 p.phú tân, tp tdm bình dương

61

TÂN AN

UBND TÂN AN

tổ 64 đường nguyễn chí thanh k8 p.tân an tp tdm bình dương

62

Phường Dĩ An

Bưu cục Bình Minh

Đường Nguyễn An Ninh KP Bình Minh 1 Phường Dĩ An, Bình Dương

Bưu điện Dĩ An

Đường 12 Trung tâm Hành chánh phường Dĩ An Bình Dương

63

Phường An Bình

Văn phòng KP Bình Đường 4

Bình Đường 4 Dĩ An Bình Dương

BĐVHX An Bình

An Bình Dĩ An Bình Dương

64

Phường Bình An

Bưu điện Bình An

Quốc lộ 1K Bình An Dĩ An Bình Dương

BĐVHX Bình An

KP Bình Thung 2 Bình An Dĩ An Bình Dương

65

Phường Đông Hòa

Bưu điện Dĩ An

Đường 12 Trung tâm Hành chánh phường Dĩ An Bình Dương

Văn phòng KP Tân Lập

KP Tân Lập Đông Hòa Dĩ An Bình Dương

Văn phòng KP Tân Hòa

KP Tân Hòa Đông Hòa Dĩ An Bình Dương

66

Phường Tân Bình

Bưu cục Tân Bình

KP Tân Phú 1 Tân Bình Dĩ An Bình Dương

67

Phường Tân Đông Hiệp

Bưu cục BĐVHX Tân Đông Hiệp

Kp Đông Chiêu Tân Đông Hiệp Dĩ An Bình Dương

68

Phường Bình Thắng

BĐVHX Bình An

KP Bình Thung 2 Bình An Dĩ An Bình Dương

Nhà bà Năm Sói

KP Quyết Thắng Phường Bình Thắng Dĩ An Bình Dương

BĐVHX Bình An

KP Bình Thung 2 Bình An Dĩ An Bình Dương

69

TT DẦU TIẾNG

BƯU ĐIỆN HUYỆN DẦU TIẾNG

KP3 TT DẦU TIẾNG, Dầu Tiếng, Bình Dương

70

ĐỊNH HIỆP

BĐVHX ĐỊNH HIỆP

HIỆP PHƯỚC, ĐỊNH HIỆP, Dầu Tiếng, Bình Dương

VP ẤP ĐỊNH PHƯỚC

ĐỊNH PHƯỚC, ĐỊNH HIỆP, Dầu Tiếng, Bình Dương

71

ĐINH AN

VP ĐỊNH THỚI

ĐỊNH THỚI, ĐINH AN, Dầu Tiếng, Bình Dương

UB ĐỊNH AN

CHIẾN THẮNG, Định An, , Dầu Tiếng, Bình Dương

BƯU ĐIỆN HUYỆN DẦU TIẾNG

KP3 TT DẦU TIẾNG, Dầu Tiếng, Bình Dương

72

ĐỊNH THÀNH

UB XÃ ĐỊNH THÀNH

ẤP NÚI ĐẤT, Định Thành, Dầu Tiếng, Bình Dương

73

MINH HÒA

BƯU CỤC MINH HÒA

HÒA CƯỜNG, MINH HÒA, Dầu Tiếng, Bình Dương

74

MINH THẠNH

BĐVHX MINH THẠNH

CÂY LIỄU, Minh Thạnh, Dầu Tiếng, Bình Dương

75

MINH TÂN

Bưu Cục MINH TÂN

TÂN ĐỨC, Minh Tân, Dầu Tiếng, Bình Dương

76

LONG HÒA

Bưu Cục LONG HÒA

LONG ĐIỀN, Long Hòa, Dầu Tiếng, Bình Dương

77

LONG TÂN

BĐVHX LONG TÂN

LONG CHIỂU, Long Tân, Dầu Tiếng, Bình Dương

78

AN LẬP

Bưu Cục AN LẬP

BÀU KHAI, An Lập, Dầu Tiếng, Bình Dương

79

THANH TUYỀN

Bưu Cục THANH TUYỀN

ẤP CHỢ, Thanh Tuyền, Dầu Tiếng, Bình Dương

80

THANH AN

BĐVHX THANH AN

CỎ TRÁCH, Thanh An, Dầu Tiếng, Bình Dương

81

Phước Hòa

Bưu Cục Phước Hòa

ấp 2a Xã Phước Hòa, Phú Giáo, Bình Dương

82

Vĩnh Hòa

Hội Trường UBND Xã Vĩnh Hòa

ĐT741, Vĩnh Hoà, Phú Giáo, Bình Dương

83

TT. Phước Vĩnh

Bưu Điện Huyện Phú giáo

Khu phố 3, thị trấn Phước Vĩnh, Phú Giáo, Bình Dương

84

An Bình

Bưu Cục An Bình

Ấp Bình Thắng, xã An Bình, Phú Giáo, Bình Dương

85

Phước Sang

BĐVHX Phước Sang

Ấp 1, Xã Phước Sang, Phú Giáo, Bình Dương

86

Tân Hiệp

BĐVHX Tân Hiệp

Ấp 3, Xã Tân Hiệp, Phú Giáo, Bình Dương

87

An Linh

BĐVHX An Linh

Ấp 30/4, Xã An Linh, Phú Giáo, Bình Dương

88

An Thái

BĐVHX An Thái

Ấp Phú Thịnh, Xã An Thái, Phú Giáo, Bình Dương

89

An Long

BĐVHX An Long

Ấp Xóm quạt, Xã An Long, Phú Giáo, Bình Dương

90

Tân Long

BĐVHX Tân Long

Ấp 2, xã Tân Long, Phú Giáo, Bình Dương

91

Tam Lập

Bưu Điện Huyện Phú giáo

Khu phố 3, thị trấn Phước Vĩnh, Phú Giáo, Bình Dương

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP(Đính kèm phụ lục hợp đồng số 235 /PLHĐ. BHXH BD-BĐ BD ngày 30/11/2016)STT

Địa bàn

Điểm giao dịch trả trợ cấp thất nghiệp

Địa chỉ

Sốđiệnthoại

1

Thủ Dầu Một

Bưu điện thành phố Thủ Dầu Một

324 đại lộ Bình Dương, Phú Hoà, TP TDM, Bình Dương

06503877999

2

Thuận An

Bưu điện thị xã Thuận An

Đường Phan Đình Phùng, P Lái thiêu, Thuận An, Bình Dương

06503991234

3

Dĩ An

Bưu điện thị xã Dĩ An

Đường 12 khu trung tâm hành chính Dĩ An, Dĩ An, Bình Dương

06503795733

4

Tân Uyên

Bưu điện thị xã Tân Uyên

TT Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương

‎06503656900

5

Phú Giáo

Bưu điện huyện Phú Giáo

Khu Phố 3, TT.Phước Vĩnh, Phú Giáo, Bình Dương

06503672456

6

Bến Cát

Bưu điện thị xã Bến Cát

Khu phố 2 TT Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương

06503566373

7

Dầu Tiếng

Bưu điện huyện Dầu Tiếng

Khu Phố 3, TT Dầu Tiếng, Bình Dương

‎06503519373

8

Bắc Tân Uyên

Bưu điện huyện Bắc Tân Uyên

ẤP 2 Xã Tân Thành, Bắc Tân Uyên, Bình Dương

‎06503683386

9

Bàu Bàng

Bưu điện huyện Bàu Bàng

Đường NC, KDC 5A, ấp 5, Lai Uyên, Bàu Bàng, Bình Dương

06503563999Nguồn: Bưu điện Bình Dương
Các tin đã đưa:
PHÁT TRONG NGÀY HẸN GIỜ
TÀI CHÍNH BƯU CHÍNH
TRUYỀN HÌNH AN VIÊN
DỊCH VỤ BÁN LẺ
BƯU CHÍNH CHUYỂN PHÁT
HẬU CẦN BƯU CHÍNH
VIỄN THÔNG - CNTT
PHÁT HÀNH BÁO CHÍ
CUNG CẤP SÁCH GIÁO KHOA
Quảng cáo
Dịch vụ quà tặng.