Danh sách các Bưu gửi vô thừa nhận năm 2016
Cập nhật:01/11/2016

Bưu điện tỉnh Bình Dương cùng sở Thông tin truyền thôn tỉnh Bình Dương đã tiến hành rà soát và xử lý các bưu gửi vô thừa nhận năm 2016.

Danh sách các file vô thừa nhận năm 2016


Danh sách các file vô thừa nhận năm 2016

Nguồn: Bưu điện Bình Dương
Các tin đã đưa:
PHÁT TRONG NGÀY HẸN GIỜ
TÀI CHÍNH BƯU CHÍNH
TRUYỀN HÌNH AN VIÊN
DỊCH VỤ BÁN LẺ
BƯU CHÍNH CHUYỂN PHÁT
HẬU CẦN BƯU CHÍNH
VIỄN THÔNG - CNTT
PHÁT HÀNH BÁO CHÍ
CUNG CẤP SÁCH GIÁO KHOA
Quảng cáo
Dịch vụ quà tặng.