| ĐOÀN CƠ SỞ | | CÔNG ĐOÀN | | CHUYÊN MÔN |
Trong xã hội hiện đại thông tin luôn biến đổi và được cập nhật liên tục. Các hoạt động mới từ Công đoàn, Chuyên môn, Đoàn thanh niên liên tục được cập nhật lên cổng thông tin thông qua các Album hình ảnh đầy sinh động và trung thực. Trong khối lượng thông tin khổng lồ đó làm thế nào để các hoạt động của Bưu điện tỉnh Bình Dương có thể lưu giữ cho mổi khoảnh khắc. Một tiện ích Album sẻ lưu trữ và chia sẽ hình ảnh đó đến mọi người.