Giới thiệu
GIỚI THIỆU BƯU ĐIỆN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Bưu điện tỉnh Bình Dương (Binh Duong Post)trực thuộc Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam (Vietnam Post), thành viên của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT). Được thành lập lại sau khi thực hiện việc chia tách Bưu chính - Viễn thông và bắt đầu hoạt động từ ngày 01/01/2008 trên lĩnh vực cung cấp các dịch vụ Bưu chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Kế thừa truyền thống phát triển hơn 33 năm của tổ chức trước đây, với cơ sở vật chất, hạ tầng, mạng lưới các điểm cung cấp dịch vụ rộng khắp, tổ chức phương tiện vận chuyển qui mô, các dịch vụ của thương hiệu Bưu điện Bình Dương đã được khẳng định uy tín với xã hội.

Những năm qua, Bưu điện Bình Dương đã tích cực hưởng ứng các cuộc vận động lớn của Ngành, liên tục phát động các phong trào thi đua lao động giỏi nhằm đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thực hiện thắng lợi kế hoạch tăng tốc của Ngành, góp phần to lớn trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc phục vụ cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương.

Các phong trào thi đua do Bưu điện Bình Dương phát động có nội dung phong phú, bám sát với thực tiễn, do đó, đã tạo được sự quan tâm hưởng ứng nhiệt tình của toàn thể cán bộ CNV trong đơn vị, tạo nên không khí thi đua sâu rộng. Hàng năm, bên cạnh các phong trào thi đua xây dựng các điểm bưu điện - văn hóa xã, bưu cục ,chuyên môn và công đoàn Bưu điện tỉnh còn tổ chức phát động các đợt thi đua nước rút hay chào mừng các ngày lễ lớn... theo từng quý, từng tháng. Để kịp thời động viên cán bộ CNV cũng như nhân rộng các điển hình tiên tiến, cuối mỗi đợt thi đua, đơn vị đều có sơ kết đánh giá và khen thưởng các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc. Chính điều này đã tạo cho CBCNV sự tin tưởng và lòng hăng say công việc.

Nhận thức rõ về chiến lược con người trong cơ chế thị trường, cạnh tranh và hội nhập, Bưu điện Bình Dương đã đặc biệt chú trọng tới việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho CBCNV. Thông qua các hình thức đào tạo: ngắn hạn, dài hạn, tập trung...đã có hàng trăm lượt CBCNV được bồi dưỡng nghiệp vụ về kiến thức kinh doanh, tiếp thị. Vì vậy trình độ của CBCNV không ngừng được nâng cao, góp phần tích cực cho mục tiêu hoàn thành tốt kế hoạch phục vụ và SXKD của đơn vị.


Chúng tôi cam kết luôn là nhà cung cấp dịch vụ bưu chính tin cậy và tiện ích của bạn.