THU HỘ – CHI HỘ

Tháng Tư 5, 2020 admin 0

Là dịch vụ cho phép khách hàng nộp tiền phí bảo hiểm, vay trả góp, tiền điện, nước, cước điện thoại, tiền đặt chỗ, mua […]

TIẾT KIỆM BƯU ĐIỆN

Tháng Tư 4, 2020 admin 0

Dịch vụ tiết kiệm Bưu điện được cung cấp trên mạng lưới Bưu chính đã đáp ứng được nhu cầu gửi tiền tiết kiệm của […]

TRUYỀN THÔNG, QUẢNG CÁO

Tháng Tư 4, 2020 admin 0

Truyền thông quảng cáo qua các xuất bản phẩm, hệ thống truyền thông quảng cáo ngoài trời, tại các bưu cục, trên các phương tiện […]